Αθλητισμός » Η Επιτροπή Σχολικών Αγώνων ν. Λάρισας

Η Επιτροπή Σχολικών Αγώνων ν. Λάρισας

Η Επιτροπή Σχολικών Αγώνων ν. Λάρισας

(φωτ. αρχείου)

Συστάθηκε, με απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης κ. Βασ. Ζιάκα, η Οργανωτική Επιτροπής Σχολικών Αγώνων των σχολείων Β/θµιας και Α/θµιας Εκπ/σης ν. Λάρισας, σχολικού έτους 2014-2015 .

Η σύνθεση  της επιτροπής είναι η  εξής:

1 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Μαργαριτόπουλος Αθανάσιος ∆/τής Β/θµιας Εκπ/σης ν. Λάρισας

2 Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Mπατσίλα ∆άφνη Υπεύθυνη οµάδας Φυσικής Αγωγής

3 Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Σακελαρίου Βασίλειος ∆/τής Α/θµιας Εκπ/σης ν.Λάρισας

4 ΕΠΟΠΤΗΣ Λαπούσης Γεώργιος Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής

5 ΜΕΛΟΣ Γκουτζούλας Κων/νος Κ. Φ. Α. Β/θµιας Εκπ/σης

6 ΜΕΛΟΣ Προσµίτη Βασιλική Κ. Φ. Α. Β/θµιας Εκπ/σης

7 ΜΕΛΟΣ Καλέτσιος Ηλίας Κ. Φ. Α. Α/θµιας Εκπ/σης

8 ΜΕΛΟΣ Τσιτώτας Κων/νος Κ. Φ. Α. Α/θµιας Εκπ/σης

Διαβάστε επίσης