Θέσεις εργασίας » Συνεργάτη αναζητά η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Συνεργάτη αναζητά η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Συνεργάτη αναζητά η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αναζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Συντονισμού Προγραμμάτων της Οργάνωσης στην Αθήνα.

Καθήκοντα

O/Η συνεργάτης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης και Συντονισμού Προγραμμάτων θα είναι υπεύθυνος για:

 • τη διαχείριση και παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών υποθέσεων της Οργάνωσης
 • τη συγκέντρωση και ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και τον συντονισμό διαφόρων τμημάτων με σκοπό τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού της Οργάνωσης
 • την οργάνωση και παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού και την έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αποκλείσεις ή την ανάγκη διορθωτικών ενεργειών
 • την οργάνωση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού των προγραμμάτων που υλοποιούνται καθώς και τη σύνταξη των σχετικών οικονομικών αναφορών των προγραμμάτων αυτών
 • την οργάνωση και τήρηση των υποχρεώσεων οικονομικής μορφής και την πραγματοποίηση των καθημερινών χρηματοοικονομικών συναλλαγών
 • τη συμμετοχή στη σύνταξη του προϋπολογισμού προτάσεων προγραμμάτων
 • τη συμμόρφωση με τις φορολογικές αρχές καθώς και για τα εργασιακά θέματα της Οργάνωσης.

Προσόντα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

 • Πτυχίο ανώτατης σχολής οικονομικής επιστήμης, διοίκησης – οργάνωσης επιχειρήσεων ή λογιστικής.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων MS Office (ειδικά EXCEL)
 • Δυνατότητα σύνταξης και παρακολούθησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ειδικά Προγράμματα LIFE+)
 • Συναφή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους)

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ

 • Εμπειρία σε ΜΚΟ και γνώση της λειτουργίας τους
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών οικονομικής επιστήμης, διοίκησης – οργάνωσης επιχειρήσεων ή λογιστικής
 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
Αιτήσεις (συνοδευτική επιστολή και βιογραφικό σημείωμα) μπορούν να αποστέλλονται στην Ορνιθολογική υπ’ όψη κου. Γιώργου Σγούρου (οπωσδήποτε ηλεκτρονικά σε μορφή .doc ή .pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση gsgouros@ornithologiki.gr. Αποδοχή βιογραφικών έως 26/09/2014.