Αρχική » Πολιτισμός » Νέες φωτογραφίες από τον τάφο της Αμφίπολης
ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΘΑΛΑΜΟ

Νέες φωτογραφίες από τον τάφο της Αμφίπολης

Νέες φωτογραφίες από τον τάφο της Αμφίπολης

Συνεχίζονται οι ανασκαφικές εργασίες στον τύμβο Καστά Αμφίπολης από την ΚΗ ́ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Ως τώρα, η απομάκρυνση των αμμωδών χωμάτων στον χώρο, πίσω από τον διαφραγματικό τοίχο με τις Καρυάτιδες, έφτασε τα τρία μέτρα από το δάπεδο. Μετά την αφαίρεση του αμμώδους χώματος εμφανίστηκε το ανώτερο τμήμα του τρίτου διαφραγματικού τοίχου. Στο τμήμα αυτό, διαπιστώθηκε η ύπαρξη επιμελημένου μαρμάρινου περιθυρώματος, ιωνικού ρυθμού, όπως και τα υπόλοιπα αρχιτεκτονικά μέλη του χώρου.

Αμφίπολη 1

Αμφίπολη 2

Στο μαρμάρινο τμήμα του υπέρθυρου, απαντάται συμφυές γείσο το οποίο καλύπτει και το άνοιγμα της εισόδου, όπως φαίνεται και στις δύο νέες φωτογραφίες που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Μέσα στην ημέρα θα επιχειρηθεί η είσοδος στο χώρο, από το υπάρχον άνοιγμα, στο άνω δυτικό μέρος του τρίτου διαφραγματικού τοίχου. Έτσι, θα διαπιστωθούν οι συνθήκες προσπέλασης μελών της διεπιστημονικής ομάδας και τεχνικής υποδομής. Στόχος είναι να σχεδιαστούν και να αποφασιστούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας των εργαζομένων και του τρίτου χώρου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, «θα γίνει σχολαστική τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης στον χώρο. Συνεχίζεται, επίσης, η τοπογραφική αποτύπωση, προκειμένου να προκύψει η ακριβής γεωμετρία του μνημείου. Βάσει της τελικής γεωμετρίας θα συνταχθεί η συνολική μελέτη αντιστήριξης και υποστύλωσης του μνημείου. Έτσι, εξασφαλίζονται τα αναγκαία τεχνικά δεδομένα για την σύνταξη των μελετών ολοκληρωμένης προστασίας και της μελλοντικής ανάδειξης του μνημειακού συνόλου».

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Επιστροφή επάνω