Οικονομία » Συμψηφισμός του ΕΝΦΙΑ για τους ένστολους
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΝΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Συμψηφισμός του ΕΝΦΙΑ για τους ένστολους

Συμψηφισμός του ΕΝΦΙΑ για τους ένστολους

Όπως είναι γνωστό με την υπ’αριθμ.2193/2014 απόφαση του ΣτΕ καθορίσθηκε ο χρόνος και το τρόπος επιστροφής των «αχρεωστήτως καταθληβέντων» ποσών στους ενεργεία στρατιωτικούς των ενόπλων δυνάμεων.

Έχουν συνεπώς οι ένστολοι απαίτηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου ληξιπρόθεσμη απαίτηση και εκκαθαρισμένη. Το ΙΝΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προτείνει στους ένστολους και θα συνδράμει αυτούς στον εξώδικο συμψηφισμό με την απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου από τον ΕΝΦΙΑ.

Συγκεκριμένα: Οφείλουν οι ένστολοι να εφοδιασθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Οικονομικών των Ενόπλων Δυνάμεων σχετική βεβαίωση με το ακριβές ποσό που οφείλει το Ελληνικό Δημόσιο προς αυτούς δυνάμει της υπ’ αριθμ: 2193/2014 απόφασης του ΣτΕ. Εν συνεχεία καταθέτουν στον προϊστάμενο της ΔOΥ όπου ανήκουν την σχετική δήλωση συμψηφισμού του ΕΝΦΙΑ, ώστε να παραχθούν τα έννομα αποτελέσματα του συμψηφισμού.

Εν προκειμένω η δήλωση συμψηφισμού είναι νόμιμη και οφείλει το Ελληνικό Δημόσιο να την αποδεχθεί σεβόμενο τις δικαστικές αμετάκλητες αποφάσεις και το Σύνταγμα. Καλείται η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να αποδεχθεί την σχετική δήλωση συμψηφισμού.

Το ΙΝΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στην διαδικασία υποβολής της δήλωσης συμψηφισμού θα συνδράμει δωρεάν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για τα οποία υπάρχει αμετάκλητο δεδικασμένο από το ΣτΕ.

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία του ΙΝΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στην οδό Απόλλωνος αρ. 9 (2ος όροφος) καθημερινά από τις 09:00 έως τη 13:00 και τηλ. 2410.538080