Οικονομία » Open Malls στη Λάρισα
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Open Malls στη Λάρισα

Open Malls στη Λάρισα

Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πιλοτική δράση «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» του Υπουργείου Ανάπτυξης, που προτίθεται να υλοποιήσει ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας, μπορούν να προμηθεύονται τα απαραίτητα προς συμπλήρωση έγγραφα από τα γραφεία του συλλόγου (Φιλελλήνων 13, τηλ. 2410 532330). Εναλλακτικά τα σχετικά έγγραφα μπορούν να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail της επιχείρησης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις εστίασης, παροχής υπηρεσιών κτλ. Για την υλοποίηση της δράσης απαιτείται τουλάχιστο η συμμετοχή 50 επιχειρήσεων.

Τα δικαιολογητικά των επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας έως τις 31/8/2014.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνηση ή βοήθεια, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στη γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας (Φιλελλήνων 13, τηλ. 2410 532330).

 

Διαβάστε επίσης: