Γάμοι » Γάμος Πρ. Αρζουμανίδη – Μ. Νάττα

Γάμος Πρ. Αρζουμανίδη – Μ. Νάττα

Γάμος Πρ. Αρζουμανίδη – Μ. Νάττα

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1250/1982 ότι: ο ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του Κωνσταντίνου και της Φλωρεντίας, το γένος Παπαδημητρίου, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στη Λάρισα και η ΝΑΤΤΑ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου και της Μάρθας, το γένος Μπέτσικα, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Λάρισα, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στη Δημοτική Ενότητα Ιωλκού Δήμου Βόλου.

ΛΑΡΙΣΑ 8 Αυγούστου 2014

Διαβάστε επίσης: