Άρθρα » Voucher, Καινοτομία ή ασπιρίνη για τον Καρκίνο

Voucher, Καινοτομία ή ασπιρίνη για τον Καρκίνο

Voucher, Καινοτομία ή ασπιρίνη για τον Καρκίνο

Toυ Τάσου Γούσιου*

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό, καινοτόμο εργαλείο χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει τη «διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο των ηλικιακά νέων ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας» ανέργων νέων έως 29 ετών. Η επισήμανση αποτελεί απόσπασμα από την Πρόσκληση του 2013.

Πρόκειται για το voucherγια το οποίο πολλά γράφονται και λέγονται. Αποτελεί το Voucherκαινοτομία στην αντιμετώπιση της ανεργίας ή απλά είναι ασπιρίνη στον καρκίνο; Καταθέτω την άποψη μου, όχι ως ο ειδικότερος των «ειδικών», αλλά ως κάποιος που συμμετέχει σε διαφορετικές επιχειρήσεις στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και έχοντας παρακολουθήσει την εφαρμογή του αντίστοιχου προγράμματος το περασμένο έτος. Καταθέτω την άποψη μου για να μπορέσει να αξιοποιηθεί στο μέγιστο η απόδοση της συγκεκριμένης δράσης και να μη χαθούν χρήματα και εργατοώρες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους πτυχιούχους ΑΕΙ ΤΕΙ και σε ανέργους βασικής εκπαίδευσης. Προσφέρει 80 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 5 μήνες πρακτική απασχόληση σε επιχείρηση. Κάθε άνεργος που συμμετέχει αμείβεται συνολικά με ποσό που φθάνει για τους αποφοίτους ΑΕΙ ΤΕΙ τα 2700 €.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι επαγγελματικές δεξιότητες με στόχο να απορροφηθούν στη συνέχεια από την αγορά εργασίας που αναζητά αυτού του είδους στελέχη και εργαζόμενους.

Ποια είναι όμως η αγορά εργασίας, τι είδους στελέχη αναζητούνται σήμερα και αρκούν 16 ημέρες θεωρητικής κατάρτισης ώστε να αποκτήσει κάποιος τις δεξιότητες που απαιτούνται; Ερωτήματα στα οποία δύσκολα μπορεί να απαντήσει κανείς εύκολα. Όταν απουσιάζουν βασικά στατιστικά στοιχεία, όπως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των στελεχών που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις ανά Περιφέρεια, πως μπορούν να σχεδιαστούν ειδικότητες και θεματικά πεδία για να αντιμετωπιστεί το ψηφιακό χάσμα και ο αναλφαβητισμός, που πολύ σωστά, επισημαίνεται από το πρόγραμμα.

Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Όλα τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης τα γνωστά στους περισσότερους ΚΕΚ (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης), έχουν την ευελιξία να διαμορφώσουν διαφορετικά μεταξύ τους προγράμματα προσαρμοσμένα απόλυτα στη ζήτηση κάθε περιοχής. Κάθε Κέντρο προτείνει τα προγράμματα που πιστεύει ότι ανταποκρίνονται στη ζήτηση και επιλέγει τις επιχειρήσεις με τις οποίες θα συνεργαστεί για την υλοποίηση του πρακτικού σκέλους της εκπαίδευσης.

Συνιστώ λοιπόν σε όσους επιθυμούν πραγματικά να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τους δίνεται, με τη χρηματοδότηση εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, να προσέξουν τρία σημαντικά στοιχεία:

  • Να αναζητήσουν αυτές ακριβώς τις θεματικές ενότητες που ταιριάζουν στην προσωπική τους επαγγελματική προοπτική.
  • Να επιλέξουν προσεκτικά το Κέντρο στο οποίο θα εμπιστευτούν την κατάρτιση τους με βάση τα προγράμματα και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που προτείνει το καθένα.
  • Να εργαστούν με ιδιαίτερο ζήλο και διάθεση απόδοσης και αποτελεσματικότητας στις επιχειρήσεις που θα επιλεγούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους εκπαίδευση.

Με αυτό τον τρόπο ωφελούνται διπλά και αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις, θεωρητικά αλλά και στην πράξη και έχουν αυξημένες πιθανότητες να παραμείνουν στην επιχείρηση και μετά το τέλος της πρακτικής, έχοντας γίνει χρήσιμοι και αποδοτικοί.

Στο σημείο αυτό θέλω να επισημάνω ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της προτίμησης του και μετά την επιλογή του ως δικαιούχου, ανεξάρτητα από το αν εξυπηρετήθηκε από κάποιο Κέντρο στην κατάθεση της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα. Όλες οι αιτήσεις είναι προσωπικές και κατατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος με μόνα στοιχεία αυτά του υποψηφίου.

Τα προγράμματα και οι δράσεις αυτού του είδους αποτελούν στο σχεδιασμό τους πραγματικά καινοτόμες πρακτικές. Είναι κυριολεκτικά στο χέρι όλων μας, φορέων, εκπαιδευτικών δομών και ενδιαφερόμενων, να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο.

*Ο Τάσος Γούσιος είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο τμήμα Μαθηματικών με εξειδίκευση στην επιχειρησιακή έρευνα και μεταπτυχιακές σπουδές στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία. Συμμετέχει ως σύμβουλος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας σε σημαντικές επιχειρήσεις, καθώς και ως εισηγητής σε ενδοεπιχειρησιακά επιμορφωτικά σεμινάρια και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (Ειμ) της ΕΕΔΕ Τμήμα Μακεδονίας και Γραμματέας της Ένωσης Επιχειρήσεων Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (ΕΕΔΕΚΕ).

Διαβάστε επίσης: