Οικονομία » Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Με Νέα Πνοή και Δυναμισμό
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Καινοτομία Επιπέδου 2, πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ιδρύθηκε το 2013 από μια ομάδα νέων ανθρώπων με ξεχωριστή εμπειρία στο αντικείμενο τους.

Σκοπός του είναι η υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που απευθύνονται σε άνεργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και άτομα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων καθώς και την άσκηση συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων, όπως εκπόνηση ερευνών, εκπόνηση βοηθημάτων και σημειώσεων, παροχή συμβουλευτικής και το βασικότερο, η προώθηση και υποστήριξη στην απασχόληση ατόμων που ολοκληρώνουν τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του Κέντρου.

Μια εξίσου σημαντική, για τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής, είναι και η διοργάνωση σύντομων εκπαιδευτικών ενοτήτων και ημερίδων, από πανεπιστημιακούς καθηγητές και εξειδικευμένα στελέχη επιχειρήσεων, πάνω σε φλέγοντα καθημερινά ζητήματα στο χώρο των επιχειρήσεων.

kainotomia eksoteriki 1

Οι εγκαταστάσεις του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ βρίσκονται στη Σωκράτους 111, σε ένα σημείο εύκολα προσβάσιμο με τη συγκοινωνία και αποτελούνται από τις αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα – εργαστήριο πληροφορικής, Βιβλιοθήκη – Αναγνωστήριο και άνετους κοινόχρηστους χώρους. Έχει προβλεφθεί πλήρης πρόσβαση σε όλους τους χώρους ατόμων με κινητικές δυσκολίες, ενώ σε όλους τους χώρους υπάρχει wi-fi.

Φιλοσοφία του ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ είναι η άμεση και πλήρης προσαρμογή, με την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευομένων σύμφωνα με τις ταχύτατα μεταλλασσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Είναι πλέον αναγνωρισμένο και αυτονόητο ότι, η δια βίου μάθηση είναι καθοριστικός παράγοντας τόσο για την προσωπική ανέλιξη και βελτίωση των δεξιοτήτων του κάθε εκπαιδευομένου ξεχωριστά, όσο και για την γενικότερη οικονομική ανάπτυξη. Πρωταρχικός σκοπός του Κέντρου είναι, η εξ ολοκλήρου κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων όπως και η παροχή των αναγκαίων εφοδίων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του καθενός στην αγορά εργασίας αλλά και η ένταξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Οι κυριότερες δράσεις του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Καινοτομία είναι οι ακόλουθες:

 • Υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Άνεργων, Εργαζόμενων,
  Αυτοαπασχολούμενων και ατόμων που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικά Ομάδες
 • Συμμετοχή σε Ολοκληρωμένα Προγράμματα και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες
 • Εκπόνηση Βοηθημάτων και Σημειώσεων
 • Παροχή Συμβουλευτικής σε άτομα που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες
 • Προώθηση και Υποστήριξη στην Απασχόληση των ατόμων που ολοκληρώνουν τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
 • Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
 • Διοργάνωση Ημερίδων
 • Διαχείριση ΛΑΕΚ (Ο,45%)
 • Διάθεση Χώρων για ημερίδες – σεμινάρια – εκδηλώσεις

Τα θεματικά Πεδία στα οποία εξειδικεύεται είναι:

 • Περιβάλλον
 • Οικονομία & Διοίκηση
 • Υγεία & Πρόνοια
 • Πολιτισμός & Αθλητισμός, ΜΜΕ & Επικοινωνία
 • Τουριστικά και Παροχή Υπηρεσιών
 • Τεχνικά και Μεταφορές
 • Συμβουλευτική

Για κάθε ένα από τα θεματικά πεδία έχει εξασφαλιστεί συνεργασία με διακεκριμένες επιχειρήσεις στον κλάδο τους με σκοπό την απορρόφηση των εκπαιδευομένων είτε για πρακτική άσκηση, είτε για στελέχωση των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται. Για το σκοπό αυτό το Κέντρο διατηρεί βάση δεδομένων, με τη σύμφωνη γνώμη των εκπαιδευθέντων, ώστε να μπορούν να αντλούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καταρτισμένους εργαζόμενους ή στελέχη.

Ο σημαντικότερος παράγοντας για κάθε φορέα ή επιχείρηση είναι το ανθρώπινο δυναμικό του. Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ είναι στελεχωμένο με επιστημονικό προσωπικό, καταρτισμένο πλήρως στις εξελίξεις του κλάδου και διαθέτει πέρα από τη γνώση και μακροχρόνια εμπειρία στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η ομάδα εκπαιδευτών που έχει συγκροτηθεί για την υλοποίηση και επίτευξη των απαιτητικών στόχων του ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, αποτελείται από Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ, και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Τα κριτήρια που διαμορφώνουν το περίγραμμα του κατάλληλου εκπαιδευτή, σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα του ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ κάθε ένα από τα οποία απαρτίζεται από ξεχωριστά εσωτερικά κριτήρια, συνοψίζονται σε Σπουδές – Επιμόρφωση, Επαγγελματική Εμπειρία, Εκπαιδευτική Εμπειρία και Δυνατότητα μετάδοσης γνώσης.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη βαρύτητα που δίνεται στο σχεδιασμό πρωτότυπων και πλήρως εναρμονισμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης στις ανάγκες της αγοράς, συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Κέντρου και στη διεκδίκηση ηγετικής θέσης στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης.

ENTYΠΗ LARISSANET

Διαβάστε επίσης: