Αγροτικά » Πρόταση για τη φορολόγηση παροχής αγροτικής υπηρεσίας

Πρόταση για τη φορολόγηση παροχής αγροτικής υπηρεσίας

Πρόταση για τη φορολόγηση παροχής αγροτικής υπηρεσίας

Ανακοίνωση εξέδωσε το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε ότι αφορά την φορολόγηση της παροχής αγροτικής υπηρεσίας.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα παρακάτω:

«Με την υπ” αρ. πρωτ. Δ12α 1109216 ΕΞ 2014, εγκύκλιο η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Κατερίνα Σαββαίδου διευκρινίζει ότι: «η αμοιβή που τυχόν λαμβάνει παραγωγός αγροτικών προϊόντων για υπηρεσίες που παρέχει ο ίδιος σε άλλους αγρότες δεν αποτελεί αγροτικό εισόδημα..»

Μετά από αυτή την διευκρίνιση, τα εισοδήματα που θα προκύπτουν από την δραστηριότητα αυτή, θα φορολογούνται με τους συντελεστές της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4172/14 και όχι με τον συντελεστή της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

Η ως άνω εγκύκλιος έρχεται σε αντίθεση με τις μέχρι τώρα αποφάσεις, όπως η ΠΟΛ. 1024/17-1/2014, που σε παράγραφό της αναφέρει: » Έννοια Ακαθαρίστων Εσόδων: Ακαθάριστα έσοδα για την εφαρμογή της απόφασης αυτής (απαλλαγή ή υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών το ειδικού καθεστώτος), θεωρούνται τα έσοδα που προκύπτουν από τις πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους που πραγματοποιούν οι αγρότες κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο καθώς και ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όπως αυτές προκύπτουν από τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδοντα είτε από του ίδιους είτε από τους συναλλασσόμενους με αυτούς ..».

Επομένως ως ακαθάριστα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα, είναι εκτός των πωλήσεων των παραγόμενων προϊόντων και τα έσοδα από παροχή αγροτικής υπηρεσίας προς άλλους αγρότες. Τα δε φορολογητέα κέρδη προκύπτουν μετά την αφαίρεση του συνολικού κόστους πωληθέντων από αυτά και φορολογούνται με τον συντελεστή της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/14, δηλαδή με συντελεστή 13%.

Σε περίπτωση φορολόγησης της αγροτικής παροχής υπηρεσίας με διαφορετικούς συντελεστές ( 26% και 33% ), ο επιπλέον φόρος θα ματοκυλισθεί στους αγρότες -παραγωγούς, που μαζί με το ακριβό πετρέλαιο και τα ακριβά φυτοφάρμακα, θα ανεβάσει και άλλο το κόστος παραγωγής.

Προτείνουμε λοιπόν να φορολογηθεί η παροχή αγροτικής υπηρεσίας, ως αγροτικό εισόδημα όπως ακριβώς προβλέπονταν αρχικά».

Διαβάστε επίσης: