Ελλάδα » Δικαιολογητικά για την ομαδική αγωγή κατά ΟΑΕΕ

Δικαιολογητικά για την ομαδική αγωγή κατά ΟΑΕΕ

Δικαιολογητικά για την ομαδική αγωγή κατά ΟΑΕΕ

Ανακοίνωση του Επμελητηρηρίου Λάρισας

 

«Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας του Επιμελητηρίου Λάρισας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των ενδιαφερόμενων μελών στην συλλογική αγωγή και ομαδική προσφυγή κατά του Ο.Α.Ε.Ε-Ε.Ο.Π.Π.Υ. είναι τα εξής:
1) Ταυτότητα
2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3) Αριθμός μητρώου Ο.Α.Ε.Ε.
4) Φορολογικά: Δηλώσεις Ε1 και Εκκαθαριστικά σημειώματα (ετών 2013, 2014)
5) Αριθμός Α.Μ.Κ.Α.

Τα αιτήματα στην συλλογική αγωγή και ομαδική προσφυγή επιγραμματικά θα είναι:
1) να υποχρεωθούν να παρέχουν άμεσα υγειονομικές υπηρεσίες ανεξαρτήτως ληξιπρόθεσμων οφειλών (θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας)
2) να παύσει ο ΟΑΕΕ να απειλεί και να μην απαιτεί εισφορές κλάδου υγείας για το χρονικό διάστημα που οι υγειονομικές υπηρεσίες δεν παρέχονταν καθώς και
3) να υποχρεωθεί να δέχεται μόνο την καταβολή και την ρύθμιση των εισφορών του κλάδου υγείας.»

Διαβάστε επίσης: