Λάρισα » Δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό

Δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό

Δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό

Με την από 15 Ιουλίου 2014 απόφαση της Ένωσης Αποστράτων Αξκων Στρατού (ΕΑΑΣ) διορίστηκε το Τοπικό Συμβούλιο ν. Λάρισας της ΕΑΑΣ για τα έτη 2014-2017, που απαρτίζεται από τους παρακάτω:

α. Αντγος (ΠΒ) ε.α. Τσιρώνης Σπυρίδων, πρόεδρος
β. Ταξχος (ΕΜ) ε.α. Χυτούδης Νικόλαος, αντιπρόεδρος
γ. Σχης (ΔΥ) ε.α. Φλούδας Ηλίας, μέλος
δ. Σχης (ΥΝ) ε.α. Κυπραίου Ασπασία, μέλος
ε. Τχης (ΤΧ) ε.α. Μανώλης Κων-νος, μέλος

Στις 28 Ιουλίου 2014, οι κύριοι Χυτούδης, Φλούδας και Μανώλης υπέβαλαν προσωπική αναφορά μη αποδοχής του διορισμού τους στο νέο τοπικό συμβούλιο, ενώ η κυρία Κυπραίου διεμήνυσε ότι θα υποβάλει την αναφορά μη αποδοχής διορισμού επιστρέφοντας από τις ολιγοήμερες διακοπές της.

(Στη φωτογραφία από αριστερά προς τα δεξιά οι κύριοι Φλούδας, Μανώλης, Παπαπαρίσης και Χυτούδης).

Διαβάστε επίσης: