Λάρισα » Εκδρομή του Δικηγορικού Συλλόγου

Εκδρομή του Δικηγορικού Συλλόγου

Εκδρομή του Δικηγορικού Συλλόγου

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου αποφάσισε την πραγματοποίηση 6 ΗΜΕΡΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ -ΠΡΟΥΣΑ από 18 Αυγούστου 2014 έως 23 Αυγούστου 2014 ΜΕ ΤΟ ΤΑΞ. ΓΡΑΦΕΙΟ «MANDELAS TOURS»

Στην εκδρομή μπορούν να πάρουν μέρος τα μέλη του Συλλόγου με τις οικογένειές τους και τυχόν φιλικά ή συγγενικά τους πρόσωπα, εφ’ όσον υπάρχει δυνατότητα.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 275 €

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 1.8.2014 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.Λ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τους όρους συμμετοχής, μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Δ.Σ.Λ. ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.dslar.gr).

Διαβάστε επίσης: