Οικονομία » «Ψαλιδίζουν» τις συντάξεις

«Ψαλιδίζουν» τις συντάξεις

«Ψαλιδίζουν» τις συντάξεις

Αυξομειώσεις στις συντάξεις τους θα δουν από την Τετάρτη 30 Ιουλίου, περισσότεροι από 1,1 εκατ. ασφαλισμένοι.

Και αυτό γιατί τίθεται, για πρώτη φορά, σε εφαρμογή το σύστημα του ενιαίου υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί του αθροίσματος όλων των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) που λαμβάνει μηνιαίως κάθε συνταξιούχος.

Σύμφωνα με τον σχετικό νόμο του υπουργείου Οικονομικών η παρακράτηση του φόρου θα γίνεται από αυτό το μήνα προκαταβολικά στο σύνολο των συντάξεων και όχι σε κάθε σύνταξη ξεχωριστά όπως γινόταν έως τον Ιούλιο.

Με το νέο σύστημα, τα ασφαλιστικά Ταμεία παρακρατούν κάθε μήνα το 1/12 των ετήσιων φόρων για τα συνολικά εισοδήματα.

Το ύψος της μηνιαίας παρακράτησης προσαρμόζεται, ώστε ο συνταξιούχος να μην οφείλει φόρο μετά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.

Κερδισμένοι – χαμένοι

• Μία μέση αύξηση της τάξης των 15 ευρώ στη σύνταξή τους θα έχουν 399.231 συνταξιούχοι, καθώς σταματά η οριζόντια παρακράτηση φόρου στις επικουρικές.

• Αντιθέτως, αυξημένη παρακράτηση στη σύνταξή τους κάθε μήνα θα έχουν 746.768 συνταξιούχοι.

Η αύξηση της παρακράτησης θα είναι έως 40 ευρώ και θα επηρεαστούν όσοι έχουν μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές άνω των 750 ευρώ.

Για το 70% των συνταξιούχων της κατηγορίας αυτής η αύξηση δεν θα υπερβαίνει τα 30 ευρώ το μήνα.

Μηνιαία έκπτωση 1,5%

Στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του φόρου θα υπάρχει και η μηνιαία έκπτωση παρακράτησης ύψους 1,5%.

Για παράδειγμα:

• Ασφαλισμένος έχει κύρια σύνταξη 800 ευρώ και επικουρική 160 ευρώ (σύνολο 960 ευρώ). Το 2013 η μηνιαία παρακράτηση φόρου αλλά και ειδικής εισφοράς ήταν 8,87 ευρώ.

Τη φετινή χρονιά θα καταβάλλει κάθε μήνα 35,66 ευρώ για φόρο αλλά και ειδική εισφορά (ωστόσο αν δεν έχει επιπλέον εισοδήματα δεν πρόκειται να πληρώσει άλλο ποσό μετά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης).

• Ασφαλισμένος με κύρια σύνταξη 1.100 ευρώ και επικουρική 220 ευρώ (σύνολο 1.320). Το 2013 η μηνιαία παρακράτηση φόρου αλλά και ειδικής εισφοράς ήταν 98,67 ευρώ.

Τη φετινή χρονιά θα καταβάλλει κάθε μήνα 126,87 ευρώ συνολικά τόσο για φόρο όσο και για ειδική εισφορά.

ΠΗΓΗ: real.gr

Διαβάστε επίσης: