Αρχική » Θεσσαλία » Εγκρίθηκαν εργα και μελετες για τη Θεσσαλία

Εγκρίθηκαν εργα και μελετες για τη Θεσσαλία

Εγκρίθηκαν εργα και μελετες για τη Θεσσαλία

Εγκρίσεις μελετών, τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 20.579.413,21€ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπό την προεδρία της περιφερειακής συμβούλου κας Ελένης Αργυροπούλου. Αναλυτικά:

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου : «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτημάτων Αγιοπηγής – Μαύρικα Π.Ε Καρδίτσας» προϋπολογισμού 1.850.000,00 € (με ΦΠΑ).

 

Έγκριση δαπάνης για την αποκατάσταση ζημιών στο αποστραγγιστικό –αποχετευτικό δίκτυο της Π.Ε Καρδίτσας , λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. προϋπολογισμού 33.235,21 € (με Φ.Π.Α).

 

Έγκριση  δημοπράτησης του έργου: «Διαγράμμιση οδικού δικτυού Π.Ε. Καρδίτσας» προϋπολογισμού 140.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 

 Έγκριση αποτελέσματος κατασκευής του έργου «ύδρευση ανατολικής πλευράς ΠΕ Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου: έργα αποθήκευσης & επεξεργασίας νερού», προϋπολογισμού 12.177.000,00 € (με ΦΠΑ).

 

Έγκριση αποτελέσματος του έργου «Σύστημα ηλεκτρονικής διοικητικής πληροφόρησης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας». προϋπολογισμός:  522.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 

Έγκριση δημοπράτησης, του έργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων παραλιακής οδού Στομίου – Αγιοκάμπου » Προϋπολογισμού: 140.000,00 €  (με ΦΠΑ).

 

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Δρόμος Αγ. Γεώργιος – όρια Π.Ε. Λάρισας» Προϋπολογισμού: 360.000,00€ (με ΦΠΑ).

 

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου «Κοπή-καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων στο οδικό δίκτυο ΠΕ Μαγνησίας» προϋπολογισμός: “73.800,00€”(με ΦΠΑ).

 

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου  «Συμπλήρωση Λιμενικών Εγκαταστάσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Όρμου Βότση», προϋπολογισμός:3.860.000,00 € (με ΦΠΑ).

 

Επαναδημοπράτηση του έργου «Εξοπλισμός για το 2/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου και για το Τμήμα Ένταξης Γυμνασίου Σκιάθου» των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, προϋπολογισμού 4.428,00  € (με ΦΠΑ).

 

Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων, νέα αθλητικά κέντρα – αθλητικοί χώροι σχολείων 2014 », προϋπολογισμού : 150.000,00€ (με ΦΠΑ).

 

Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Βελτιστοποίηση υφιστάμενων αρδευτικών αντλιοστασίων ΠΕ Τρικάλων», προϋπολογισμού : 1.050.000,00 € (με ΦΠΑ).

 

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση-επέκταση-βελτίωση γεφυρών οδικού δικτυού Τρικάλων  (πεζογέφυρα Σωτήρας)», προϋπολογισμού 200.000,00  € (με ΦΠΑ).

 

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Προμήθεια σωλήνα ύδρευσης για τις ανάγκες μεταφοράς πόσιμου νερού στον Κλοκωτό Τρικάλων»,  προϋπολογισμού  18.950,00 € (με Φ.Π.Α.) .

 

Επιστροφή επάνω