Θεσσαλία » Έρχονται 12 ασθενοφόρα για τα Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας

Έρχονται 12 ασθενοφόρα για τα Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας

Έρχονται 12 ασθενοφόρα για τα Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας

Η 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, φορέας υλοποίησης του σχετικού έργου του ΕΣΠΑ 2007-2013, παραλαμβάνει δώδεκα υπερσύγχρονα ασθενοφόρα για τα Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας.

Η διαδικασία της παράδοσης-παραλαβής καθώς και η επίδειξη λειτουργίας των νέων ασθενοφόρων θα γίνει τη Δευτέρα 28.07.2014 και ώρα 12:00μ., στο χώρο της Κεντρικής Υπηρεσίας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας.