Λάρισα » Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για τις φορολογικές δηλώσεις

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για τις φορολογικές δηλώσεις

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για τις φορολογικές δηλώσεις

Κατατέθηκε χθες τροπολογία από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και του βουλευτή Λάρισας Δημήτρη Γελαλή, με θέμα «την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από την ανάλγητη πολιτική της Κυβέρνησης να διακόψει την υποβολή δηλώσεων φoρολογίας εισοδήματος, χωρίς να αντιμετωπίσει τις δυσλειτουργίες του TAXISNET».

Με τη ρύθμιση που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ:

- δεν επιβάλλονται πρόστιμα και προσαυξήσεις για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις.

- αναγνωρίζονται οι αποδείξεις δαπανών και τα ιατρικά έξοδα ανεξάρτητα από το πότε θα υποβληθούν οι δηλώσεις.

- οι σχετικές προθεσμίες παρατείνονται για κάθε ημέρα που παρουσιάζονται προβλήματα στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων.