Εκπαίδευση » Σχολεία » Ενημέρωση για τις μεταθέσεις καθηγητών

Ενημέρωση για τις μεταθέσεις καθηγητών

Ενημέρωση για τις μεταθέσεις καθηγητών

Ανακοινώθηκαν οι γενικές μεταθέσεις των καθηγητών.

Μέχρι σήμερα 23 Ιουλίου στον νομό Λάρισας έχουν έρθει σε ΣΜΕΑ 2 Φιλόλογοι, 1Μαθημαικός, 1 Γεωπόνος, 2 Τεχνολόγοι (ΠΕ18.12,ΠΕ18.30)και έφυγε 1 Μαθηματικός. Παραμένουν κενές θέσεις για ΣΜΕΑ 1 Μαθηματικός, 1Φυσικός, 2 Φιλόλογοι και 2 Πληροφορικής.

Στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας ήρθαν 1Βιολόγος,1Φιλόλογος και 2 ΠΕ16 , ενώ έφυγε 1 Θεολόγος. Στις Γενικές μεταθέσεις έφυγε 1 Αγγλικών ,1 Νομικός και 1 Πληροφορικής, ενώ ήρθαν 2 καθηγητές Μουσικής.

Αποτέλεσμα των παραπάνω μεταβολών είναι ότι ανοίγει 1 θέση Φιλολόγου,1 θέση Τεχνολόγου και 1θέση Αγγλικών και μειώνονται οι καθηγητές που είναι στην διάθεση κατά 5.

Το ΠΥΣΔΕ Λάρισας έχει πολύ δουλειά το επόμενο χρονικό διάστημα δεδομένου ότι θα πρέπει να γίνει ο αριθμητικός προσδιορισμός κενών πλεονασμάτων κατά σχολείο. Θα κληθούν να δηλώσουν οι συνάδελφοι που επιθυμούν να χαρακτηρισθούν ως υπεράριθμοι (πρώτος τοποθετηθείς με τα περισσότερα μόρια της τρέχουσας χρονιάς σε ταυτόχρονη τοποθέτηση  ή τελευταίος).

Στην συνέχεια θα γίνει άρση υπεραριθμίας και τοποθέτηση στα κενά. (Θυμίζω πως προηγούνται στην τοποθέτηση οι υπεράριθμοι της ίδιας ομάδας σχολείων και ακολουθούν οι υπεράριθμοι των όμορων σχολείων).

Θα ακολουθήσει η τοποθέτηση στα εναπομείναντα κενά των συναδέλφων μου καθηγητών που βρίσκονται στον ενιαίο πίνακα ( Διάθεση, Βελτίωση,Μετάθεση). Καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όλους που θα εμπλακούμε σ΄αυτήν την δύσκολη, επίπονη αλλά πολύ σοβαρή και υπεύθυνη διαδικασία.

Σε κάθε περίπτωση είμαι στην διάθεση των συναδέλφων μου

Χρήστος Παλάτος Αιρετός ΠΥΣΔΕ Λάρισας