Ελλάδα » ΣτΕ: Εξετάζει το ύψος υποψηφίου για την ΕΛΑΣ

ΣτΕ: Εξετάζει το ύψος υποψηφίου για την ΕΛΑΣ

ΣτΕ: Εξετάζει το ύψος υποψηφίου για την ΕΛΑΣ

Αντικείμενο δικαστικής διένεξης απετέλεσαν οι… συνεχείς αυξομειώσεις υποψηφίου που επρόκειτο να δώσει εισαγωγικές εξετάσεις στην Σχολή Αστυφυλάκων της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, προυπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος στις εξετάσεις είναι να έχει ύψος 1.70. Το 2009, ο υποψήφιος πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του για να υποβάλλει τα δικαιολογητικά και σύμφωνα με την μέτρηση που έγινε το ανάστημά του ήταν οριακό, δηλαδή 1.70.

Αφού ο υποψήφιος πέρασε όλες τις υγειονομικές , ψυχοτεχνικές και αθλητικές διαδικασίας, μετρήθηκε από την επιτροπή, τρεις φορές μάλιστα, και το ύψος του βρέθηκε στο 1,694μ., δηλαδή κάτω από το επιτρεπόμενο όριο. Το αποτέλεσμα ήταν να αποκλειστεί από τις γενικές εξετάσεις.

Ο υποψήφιος προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και κατέθεσε αίτηση ακύρωσης, υποστηρίζοντας ότι ήταν παράνομος ο αποκλεισμός του, ενώ προσκόμισε βεβαίωση αναστημομέτρησης η οποία έγινε με μέριμνα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, σύμφωνα με την οποία το ύψος του βρέθηκε να είναι 1,73μ. Επίσης, προσκόμισε στο δικαστήριο και άλλη, δεύτερη, μέτρηση, αυτή τη φορά του Δημοσίου νοσοκομείου που διέμενε, σύμφωνα με την οποία το ύψος του βρέθηκε 1,71μ.

Το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι παράνομα αποκλείστηκε ο υποψήφιος, γιατί «η ελάχιστη οριακή διαφορά των 6 χιλιοστών που διαπιστώθηκε από την αρμόδια αθλητική επιτροπή (1,694μ.) οφείλεται προφανώς στο ότι το ανάστημα του ανθρώπινου σώματος υφίσταται παροδική μείωση κατά την διάρκεια της ημέρας, γεγονός που επιβεβαιώνεται» και από την μέτρησή του που έκανε στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, όπου βρέθηκε να έχει ανάστημα 1,73μ.

Όμως, το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 2568/2014 απόφασή του έκρινε μη ορθή την Εφετειακή απόφαση, γιατί «προέβη ενεπιτρέπτως σε κατ΄ ιδίαν ουσιαστική εκτίμηση περί του ότι ο υποψήφιος διαθέτει πράγματι την απαιτούμενη κατά νόμο ιδιότητα, δηλαδή, το ελάχιστο ανάστημα».

Παράλληλα, το ΣτΕ τονίζει ότι από τις διάφορες αναστημομετρήσεις που έγιναν στον υποψήφιο καταγράφονται διαφορετικά αναστήματα. Αυτό δημιουργεί μια αντιφατικότητα από την οποία γεννώνται εύλογες αμφιβολίες για τον αν μπορεί ο υποψήφιος να μπει ή όχι στην επίμαχη Σχολή.

Κατόπιν αυτών οι σύμβουλοι Επικρατείας έκαναν δεκτή την έφεση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά της Εφετειακής απόφασης, αλλά ανέπεμψαν την υπόθεση στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης προκειμένου να μετρηθεί, σύμφωνα με τα δεδομένα της επιστήμης, εκ νέου το ανάστημα του υποψηφίου.

ΠΗΓΗ: euro2day.gr