Ελλάδα » Φάμπρικα πλαστών απολυτηρίων

Φάμπρικα πλαστών απολυτηρίων

Φάμπρικα πλαστών απολυτηρίων

«Φάμπρικα» πλαστών απολυτηρίων Λυκείου αποκάλυψε το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, μετά την ολοκλήρωση των πρώτων ελέγχων, που πραγματοποίησε για πλαστά δικαιολογητικά στους ατομικούς φακέλους δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με το «Έθνος», το ποσοστό των πλαστών δικαιολογητικών σε Δήμους, Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. του Δημοσίου, σε ένα δείγμα 5.000 υπαλλήλων, αγγίζει το 7% (316 πλαστά), εκ των οποίων πάνω από το 70% (266 περιπτώσεις) αφορούν πλαστά απολυτήρια Λυκείου!
Τα πλαστά απολυτήρια χρησιμοποιήθηκαν, είτε για τον διορισμό, είτε για την προαγωγή των εν λόγω δημοσίων υπαλλήλων, που σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν καν «περάσει» από το Λύκειο, ή άλλαξαν προς τα… πάνω τον τελικό βαθμό τους!
Συγκεκριμένα, έχουν αποκαλυφθεί 110 πλαστά δικαιολογητικά στους φακέλους, περίπου, 1.000 εργαζομένων στον ΟΣΥ, εκ των οποίων τα 80 αφορούσαν πλαστά απολυτήρια Λυκείου.
Αντίστοιχα, από τους τους 3.530 πρώην υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, απομακρύνθηκαν 156 εξ” αυτών, οι οποίοι είχαν χρησιμοποιήσει πλαστά δικαιολογητικά για τον διορισμό τους, εκ των οποίων οι 74 με πλαστά απολυτήρια Λυκείου.
Τέλος, μετά από σχετικό έλεγχο σε Δήμο της Αττικής, από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., από τους 507 εργαζομένους, που απασχολούνται σε Δημοτικές Υπηρεσίες, ανακαλύφθηκαν 52 περιπτώσεις με πλαστά δικαιολογητικά, δηλαδή το 10% των απασχολουμένων, εκ των οποίων οι περισσότεροι με πλαστά απολυτήρια Λυκείου.