Λάρισα » 1,2 εκατ. € για τους δρόμους του νομού
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1,2 εκατ. € για τους δρόμους του νομού

1,2 εκατ. € για τους δρόμους του νομού

Στη συντήρηση του οδικού δικτύου της Π.Ε. Λάρισας προχωρά η αιρετή Περιφέρεια με ένα νέο έργο οδικής ασφάλειας προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο, το οποίο περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις σε σημεία του εθνικού και επαρχιακού δικτύου ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός ανέφερε τα εξής: «Υπογράψαμε σήμερα μία σύμβαση για την συντήρηση των επαρχιακών και εθνικών οδών. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1,2 εκατ. ευρώ και περιέχει τη βελτίωση σημείων στην παλιά εθνική οδό Λάρισας- Βόλου και Φαρσάλων – Βόλου, στο δρόμο Κρανιάς-Ραψάνης και σε άλλες περιοχές, οι οποίες χρήζουν συντηρήσεως. Σε μια δύσκολη περίοδο, όπου οι εθνικοί πόροι είναι ελάχιστοι, εμείς διεκδικούμε και πετυχαίνουμε να διασφαλίζουμε πόρους, ούτως ώστε να βελτιώνουμε και να καθιστούμε ασφαλείς τους δρόμους ευθύνης μας. Στόχος μας, να διασφαλίζουμε την μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων και τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Οι δρόμοι αυτοί είναι καταπονημένοι τόσα χρόνια από την συνεχή διέλευση οχημάτων με φορτία ασυνήθιστα μεγάλα για τη διατομή τους. Ταυτόχρονα με το έργο αυτό και θέσεις εργασίας δημιουργούνται και διασφαλίζονται αλλά και χρήματα πέφτουν στην τοπική οικονομία».

Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων οδών.

Οι εργολαβίες διακρίνονται:

α) σε εργασίες συντήρησης της υποδομής και των τεχνικών, σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται εκτεταμένες αστοχίες και φθορές και απαιτείται άμεση παρέμβαση και

β) σε εργασίες συντήρησης ασφαλτικών στρώσεων σε σημεία που εμφανίζονται ρηγματώσεις – καθιζήσεις ή φυσιολογική φθορά με την πάροδο του χρόνου.

Οι εργασίες βρίσκονται διάσπαρτες στο εθνικό όσο και στο περιφερειακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, του οποίου η αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει στην οικεία Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Οι ανωτέρω επεμβάσεις θα γίνουν σε θέσεις για τις οποίες έχει γίνει καταγραφή και εντοπισμός πριν τη δημοπράτηση του έργου, αλλά και αξιολόγηση, ώστε να δοθεί προτεραιότητα σε θέσεις που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης και παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι 12 μήνες.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και των υποδείξεων της υπηρεσίας. Δεδομένης της διασποράς των επεμβάσεων σε όλο το δίκτυο και της διαφορετικής κάθε φοράς αντιμετώπισης που απαιτείται, ο ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Σκοπός των παραπάνω εργασιών είναι η διατήρηση του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, του οποίου η αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει στην οικεία Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση, ώστε να διεξάγεται ομαλώς και ασφαλώς η κυκλοφορία των οχημάτων.

Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης του έργου ήταν ακόμη ο γενικός διευθυντής της Περιφέρειας κ. Κώστας Μέγας, ο διευθυντής Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας κ. Χρήστος Λυτροκάπης και ο εκπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρίας κ. Μπουφίκος.