Ελλάδα » ΣτΕ: Απέρριψε προσφυγή της ΑΔΕΔΥ κατά της αξιολόγησης

ΣτΕ: Απέρριψε προσφυγή της ΑΔΕΔΥ κατά της αξιολόγησης

ΣτΕ: Απέρριψε προσφυγή της ΑΔΕΔΥ κατά της αξιολόγησης

Κανονικά συνεχίζεται η αξιολόγηση τω δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ καθώς η Ολομέλεια του ΣτΕ με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Ειρήνη Σάρπ και εισηγητή το Σύμβουλο Επικρατείας Μιχάλη Βηλαρά, απέρριψε την αίτηση της ΑΔΕΔΥ που ζητούσε να ανασταλούν ως αντισυνταγματικές. οι εγκύκλιοι του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αξιολόγηση.

Το θέμα θα τεθεί εκ νέου τον προσεχή Οκτώβριο καθώς τότε θα κριθεί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η κύρια προσφυγή της ΑΔΕΔΥ.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Ολομέλειας του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου οι επίμαχες εγκύκλιοι δεν υπόκεινται σε αναστολή, γιατί «συνδέονται άμεσα με την οργάνωση και την ομαλή λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών των ΝΠΔΔ».Το ίδιο το δικαστήριο πάντως αμφισβητεί εαν μπορεί να ζητηθεί η ακύρωση εγκυκλίων υπουργείων από τα δικαστήρια.

«Θα μπορούσε να δοθεί αναστολή», προσθέτουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «μόνο ένα συνέτρεχαν εξαιρετικοί λόγοι ή εάν η εφαρμογή των επίμαχων εγκυκλίων θα προκαλούσε στους δημοσίους, υπαλλήλους «βλάβη σοβαρή και ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, οπότε επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση, να χορηγηθεί αναστολή ύστερα από συνεκτίμηση και των αναγκών της υπηρεσίας».

Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε οτι οι ισχυρισμοί της ΑΔΕΔΥ περί αντισυνταγματικότητας είναι «προδήλως αβάσιμοι», ενώ η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ δεν μπορεί να θεωρήσει τις επίμαχες εγκυκλίους «ως προδήλως αντισυνταγματικές». Αξίζει να σημειωθεί βεβαίως οτι με ζητήματα αντισυνταγματικότητας μπορεί ασχοληθεί μόνο η Ολομέλεια του ΣτΕ και όχι τα Τμήματα ή οι Επιτροπές Αναστολών.

Ακόμη, αναφέρεται στην δικαστική απόφαση ως τέταρτος λόγος απόρριψης της αίτησης αναστολής, ότι δεν υπάρχει για το νομοθετικό πλαίσιο της αξιολόγησης σχετική νομολογία.

Τελος , οι σύμβουλοι Επικρατείας εκριναν ότι η βλάβη την οποία επικαλείται η ΑΔΕΔΥ ότι θα υποστούν οι δημόσιοι υπάλληλοι (όπως είναι η δυσμενής αξιολόγηση που θα έχει ως συνέπεια αρνητικές επιπτώσεις στην μισθολογική εξέλιξη ή την ενδεχόμενη ένταξη στο σύστημα κινητικότητας -διαθεσιμότητας) δεν προέρχεται από τις επίμαχες εγκυκλίους, αλλά από «τις μέλλουσες να εκδοθούν εκθέσεις αξιολόγησης, οι οποίες θα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικού ελέγχου».

Όμως, συνεχίζει η δικαστική απόφαση, οι εκθέσεις αξιολόγησης του 2013 σύμφωνα με το νόμο 4250/2014 δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αποτίμηση των προσόντων των δημοσίων υπαλλήλων για τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή κινητικότητας.

Και «εν πάση περιπτώσει», καταλήγει το ΣτΕ, «η επικαλούμενη βλάβη από την ΑΔΕΔΥ είναι δυνατόν να αποκατασταθεί σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως».