Αρχική » Εκπαίδευση » ΤΕΙ Θεσσαλίας » Σεμινάριο για τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα μονάδων γάλακτος

Σεμινάριο για τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα μονάδων γάλακτος

Σεμινάριο για τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα μονάδων γάλακτος

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης και στήριξης των νέων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, ξεκινά συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος «Τριπτόλεμος», με το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας, υλοποιώντας σεμινάριο βραχείας εκπαίδευσης διάρκειας 50 ωρών, για νέους ηλικίας 24 έως και 40 ετών, στο εξής αντικείμενο: «Βιώσιμη επιχειρηματικότητα μονάδων παραγωγής και μεταποίησης γάλακτος με έμφαση στην Ασφάλεια, Ποιότητα και Καινοτομία των προϊόντων».

Τo σεμινάριο θα ξεκινήσει στις 21 Οκτωβρίου 2014, με συμμετοχή είκοσι ατόμων ανά αντικείμενο.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται, από την Παρασκευή 04.07.2014 έως και την Τετάρτη 20.08.2014 και ώρα 13:00 μ.μ.

Ηλεκτρονικά στο e-mail: a.pantazi@neagenia.gr

Σε περίπτωση υποβολής μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων από τον αριθμό συμμετεχόντων που προβλέπεται, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Σε αυτή την περίπτωση θα δοθεί προτεραιότητα σε άνεργους νέους.

Οι εκπαιδευόμενοι θα καταβάλλουν ποσό συμμετοχής 50€ (πενήντα ευρώ), που θα κατατεθεί σε λογαριασμό Τραπέζης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας.

Πληροφορίες :
Δ/νση Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης,
Τμήμα Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων Νεολαίας
Πανταζή Αθηνά 210-3442492,
Κατσαρού Άρτεμις 210-3442491

http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=2185&cnode=1

Επιστροφή επάνω