Αγροτικά » «Ανακοινώστε ημερομηνία πληρωμών»
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

«Ανακοινώστε ημερομηνία πληρωμών»

«Ανακοινώστε ημερομηνία πληρωμών»

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην πληρωμή του προγράμματος    «Προστασία των ευαίσθητων  στα νιτρικά περιοχών» διαπιστώνει ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας. Σε σχετική επιστολή που  απέστειλε προς τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρονται τα εξής:

 

«Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την άνευ προηγουμένου αδικαιολόγητη καθυστέρηση, που υφίστανται  οι Θεσσαλοί αγρότες σχετικά με τις πληρωμές του προγράμματος «Προστασία των ευαίσθητων  στα νιτρικά περιοχών» και ζητούμε  να προβείτε άμεσα στην επίσημη ανακοίνωση της ακριβούς ημερομηνίας πληρωμής του προγράμματος  «Προστασία των ευαίσθητων  στα νιτρικά περιοχών».

Στις 25 Οκτωβρίου 2011 προκηρύχθηκε  μετά από δύο χρόνια καθυστέρηση η άκρως σημαντική ΚΥΑ  για τη Θεσσαλία, που αφορούσε σ’ αυτό το αγροπεριβαλλοντικό πρόγραμμα.

Βιώνουμε  μετά από το τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα την απαράδεκτη κατάσταση των Θεσσαλών  αγροτών, οι οποίοι προετοιμάζονται  το επόμενο φθινόπωρο να τηρήσουν την δέσμευση της αμειψισποράς για το τέταρτο έτος εφαρμογής του πενταετούς προγράμματος παραμένοντας ακόμα απλήρωτοι για το πρώτο έτος εφαρμογής 2012.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων αγροτών της χώρας, που ενταχθήκαν στο εν λόγω πρόγραμμα, βρίσκεται στη Θεσσαλική πεδιάδα  και, παρά τις  λανθασμένες τακτικές  της τότε πολιτικής ηγεσίας  σχετικά με τις προϋποθέσεις της  προκήρυξης του  προγράμματος  το 2012, που οδήγησαν σε λιγότερα εντάξιμα στρέμματα σε σχέση με το πρόγραμμα της προηγουμένης πενταετίας στην Π.Ε. Λάρισας, εντάχθηκαν 1800 παραγωγοί  διετίας και νέας πενταετίας του προγράμματος.

Από την άλλη πλευρά οι αναφορές της Κοινότητας για  την  ελλιπέστατη  λήψη μέτρων  της Ελλάδος  για αποτελεσματικά  μέτρα  κατά της νιτρορύπανσης  των επιφανειακών και υπογείων υδάτων είναι πάμπολλες.

Το γεγονός αυτό   οφείλεται στην νοοτροπία και στην  εμπειρία, που απέκτησαν οι  Θεσσαλοί  παραγωγοί,  καθώς   και στις   κατάλληλες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του μέτρου στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα   επιβάλλεται  να πληρωθεί για το πρώτο εφαρμογής 2012,  καθώς σύμφωνα με   την ενημερωτική εγκύκλιο 9633/ 27-01-2014 του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με την οποία δόθηκε  παράταση 60 εργασίμων ημερών για το πρώτο εφαρμογής 2012, καθώς και την  έντυπη υποβολή δήλωση εφαρμογής  των ΔΑΟΚ και τους διοικητικούς ελέγχους των ΔΑΟΚ, επιβάλλεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να  προχωρήσει στις πληρωμές των δικαιούχων για το πρώτο τουλάχιστο έτος εφαρμογής 2012 και ακολούθως να προχωρήσει στα επόμενα  έτη εφαρμογής.

Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει πλέον άλλη δικαιολογία  και διαδικασία, που απαιτείται, για την πληρωμή ενός προγράμματος, το οποίο προκηρύχθηκε το 2011, υποχρεώνοντας τους Θεσσαλούς παραγωγούς να τηρούν τις δεσμεύσεις,  δηλαδή αμειψισπορές, αγραναπαύσεις  κ.τ.λ

Θεωρούμε ότι οι συγκεκριμένες πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν  τις προσεχείς μέρες για την πληρωμή τουλάχιστο του 2012 και ακολούθως δεδομένου εγκυκλίου   και της  παράτασης των  120 εργασίμων ημερών,  που λήγει αυτές τις ημέρες, να προχωρήσει η πληρωμή  για το 2ο έτος εφαρμογής .

Κύριε Πρόεδρε, ζητούμε, όπως γίνεται αναλόγως με πολλές άλλες πληρωμές, την επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού  με ταυτόχρονη ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τον ακριβή χρόνο και μέρα,  όπου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προγράμματος «προστασίας των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών».