Θεσσαλία » Εξοπλισμός στο Νοσοκομείο Καρδίτσας

Εξοπλισμός στο Νοσοκομείο Καρδίτσας

Εξοπλισμός στο Νοσοκομείο Καρδίτσας

Στη φάση της υλοποίησης εισέρχεται μετά την έγκριση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού το ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργο που αφορά στην «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας (A Φάση)», συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00 € (με ΦΠΑ).

Όπως ανέφερε ο κ. Αγοραστός: «Σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, όπου ο πολίτης στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς τη δημόσια υγεία, τώρα είναι απαραίτητη όσο ποτέ η αναβάθμιση των υπηρεσιών της προς αυτούς. Με το έργο αυτό ενισχύουμε το τμήμα επειγόντων περιστατικών ώστε να παρέχεται φροντίδα υψηλού επιπέδου, μέσω ορθής διαγνωστικής και θεραπευτικής επείγουσας ιατρικής περίθαλψης. Μέσω του ΕΣΠΑ επιθυμούμε το σύστημα δημόσιας υγείας στη Θεσσαλία να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους πολίτες».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά στην αναβάθμιση του εξοπλισμού του τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του τμήματος, και την βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας του Νοσοκομείου, που θα έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας στον πληθυσμό ευθύνης του.
Η αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συνίσταται στην προμήθεια ενός Υπερηχογράφου γενικής χρήσης και ενός Υπερηχογράφου καρδιολογικής χρήσης.

Μετά την έγκριση αυτή, προχωρά πλέον η συμβασιοποίηση του έργου μεταξύ Γ.Ν. Καρδίτσας και αναδειχθέντος προμηθευτή, για την υλοποίησή του.

Διαβάστε επίσης: