Αγροτικά » Ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα;
ΕΡΩΤΗΣΗ ΨΥΡΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2009

Ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα;

Ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα;

Ο Βουλευτής της ΔΗΜ.ΑΡ., κ. Θωμάς Ψύρρας, κατέθεσε σήμερα ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ για ανάκτηση από την Ελλάδα αγροτικών ενισχύσεων, ύψους 387,4 εκατ. ευρώ, που χορηγήθηκαν σε Έλληνες αγρότες το 2008 και το 2009». Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: «Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ για ανάκτηση από την Ελλάδα αγροτικών ενισχύσεων, ύψους 387,4 εκατ. ευρώ, που χορηγήθηκαν σε Έλληνες αγρότες το 2008 και το 2009».
Το έβδομο τμήμα του Γενικού Δικαστηρίου απεφάνθη (Τ-52/12 judgment) στις 16/07/2014 ότι οφείλουν να ανακτηθούν αγροτικές ενισχύσεις ύψους 387,4 εκατ. ευρώ, που χορηγήθηκαν σε Έλληνες αγρότες το 2008 και το 2009, επειδή κρίνονται ασύμβατες με την εσωτερική αγορά.

Το ιστορικό της υπόθεσης έχει ως εξής:

Τον Ιανουάριο του 2009 περιήλθαν σε γνώση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «αντισταθμιστικές πληρωμές τις οποίες επρόκειτο να καταβάλει ο ΕΛΓΑ, κατόπιν διαμαρτυριών μεγάλου αριθμού Ελλήνων παραγωγών γεωργικών προϊόντων, λόγω των ζημιών που είχαν υποστεί κατά το έτος 2008, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών». Ήταν η εποχή που οι αγρότες έκαναν κινητοποιήσεις και η κυβέρνηση Καραμανλή επέλεξε την έμμεση ενίσχυσή τους, μέσω του ΕΛΓΑ, με Κοινή Υπουργική Απόφαση του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σωτήρη Χατζηγάκη και του τότε Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Νίκου Λέγκα.

Στις 7 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση με την οποία έκρινε ότι οι αποζημιώσεις που δόθηκαν πριν τις 28 Οκτωβρίου 2009 «ενδέχεται να νοθεύουν τον ανταγωνισμό… παρέχοντας επιλεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα στους Έλληνες παραγωγούς σε σχέση με άλλους παραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Στις 8 Φεβρουαρίου 2012, η Ελλάδα ζήτησε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ την ακύρωση της απόφασης. Με ξεχωριστό δικόγραφο, κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ζητώντας την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης. Με διάταξή του, στις 19 Σεπτεμβρίου 2012, ο πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου δέχθηκε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

Προς στήριξη του αιτήματός της ακυρώσεως, η Ελληνική Δημοκρατία προέβαλε επτά λόγους. Μεταξύ αυτών ότι «κακώς χαρακτήρισε η Επιτροπή ως κρατική ενίσχυση τις αντισταθμιστικές πληρωμές ύψους 387 404 547 ευρώ τις οποίες κατέβαλε ο ΕΛΓΑ κατά το έτος 2009. Πρώτον, διότι ο ΕΛΓΑ δεν αποτελεί επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ, δεύτερον, διότι οι αντισταθμιστικές πληρωμές του έτους 2009 δεν παρείχαν πλεονέκτημα, τρίτον, διότι η Επιτροπή δεν αιτιολόγησε επαρκώς την κρίση της ότι οι πληρωμές αυτές συνιστούσαν επιλεκτικό πλεονέκτημα, τέταρτον, διότι κακώς έκρινε η Επιτροπή ότι οι πληρωμές αυτές δεν δικαιολογούνταν από τη φύση και την όλη οικονομία του συστήματος υποχρεωτικής ασφαλίσεως που διέπει τον ΕΛΓΑ και, πέμπτον, διότι η Επιτροπή δεν αιτιολόγησε επαρκώς την κρίση της ότι οι πληρωμές αυτές ενείχαν τον κίνδυνο νοθεύσεως του ανταγωνισμού και είχαν επιπτώσεις στο εμπόριο».
Σ

τις 16/07/2014 το δικαστήριο απέρριψε όλες τις αιτιάσεις της Ελλάδας. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης «Πρέπει να υπομνησθεί ότι ούτε ο αντισταθμιστικός χαρακτήρας των μέτρων ούτε το γεγονός ότι δικαιολογούνται από σκοπό κοινωνικής πολιτικής δεν αποκλείει το ενδεχόμενο οι πληρωμές που κατέβαλε ο ΕΛΓΑ να χαρακτηρισθούν ως πλεονέκτημα. Ορθώς έκρινε η Επιτροπή ότι οι πληρωμές που κατέβαλε ο ΕΛΓΑ το 2008 συνιστούσαν πλεονέκτημα χρηματοδοτούμενο από κρατικούς πόρους, μολονότι χρηματοδοτούνταν εν μέρει από τις εισφορές των αγροτών. Η Ελληνική Δημοκρατία δεν απέδειξε ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πλάνη χαρακτηρίζοντας τις πληρωμές αυτές ως κρατικές ενισχύσεις».

Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο δημοσιονομικό πρόβλημα. Δύο είναι οι τρόποι για την ανάκτηση των 387,4 εκατ. ευρώ. Ο πρώτος είναι να ζητηθεί από τους αγρότες να επιστρέψουν τα χρήματα. Ο άλλος τρόπος είναι να εγγραφεί το ποσό στον κρατικό προϋπολογισμό, επομένως να πληρωθεί από τους Έλληνες φορολογούμενους. Να σημειωθεί ότι η χρονική συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς το οικονομικό επιτελείο ήδη αναζητά χρήματα, για να καλύψει τα επιδικασθέντα με δικαστικές αποφάσεις σε ένστολους και δικαστικούς.

Επειδή η διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων είναι μείζον θέμα και απαιτεί απόλυτη διαφάνεια,
ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Πως θα καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό που άφησε η επιλογή της τότε κυβέρνησης να μοιράσει εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας;
2) Θα υπάρξει άμεσα λογοδοσία, ανάληψη ευθύνης και απόδοση ευθύνης στους υπαίτιους για την αποδεδειγμένα στρεβλή διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ