Αγροτικά » Καθυστερήσεις στα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα

Καθυστερήσεις στα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα

Καθυστερήσεις στα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, σε σχέση με τις σοβαρές καθυστερήσεις που σημειώνονται στις καταβολές ενισχύσεων των αγροτών δικαιούχων αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων, κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και οι βουλευτές Λάρισας Δημήτρης Γελαλής και Ηρώ Διώτη, καλώντας τον Υπουργό να λάβει άμεσα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος και για την στήριξη της ποιοτικής γεωργίας.

Στην ερώτηση που απευθύνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  υπογραμμίζουν ότι τα εν λόγω προγράμματα που ασκούν τη βιολογική γεωργία και εφαρμόζουν καλλιεργητικές τεχνικές συμβάλλουν στην προστασία των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών, εντούτοις αυξάνουν το κόστος παραγωγής και στο πλαίσιο αυτό οι καθυστερήσεις στις οικονομικές ενισχύσεις που τα συνοδεύουν αντισταθμιστικά είναι απολύτως απαραίτητες για την στήριξη των αγροτών που συμμετέχουν. Οι εν λόγω καθυστερήσεις υπερβαίνουν σε πολλές περιπτώσεις τα δύο χρόνια, με αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί που εντάχθηκαν σε προγράμματα βιολογικής γεωργίας και σε προγράμματα προστασίας ευαίσθητων σε νιτρικά περιοχών να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Οι βουλευτές τονίζουν ότι: «Οι καθυστερήσεις αυτές σε συνδυασμό με την γενικότερη φορολογική αντιμετώπιση των αγροτών και την συνεχόμενη αύξηση του κόστους παραγωγής απειλούν να θέσουν πάρα πολλούς αγρότες εκτός παραγωγής.

Οι καθυστερήσεις στη καταβολή των ενισχύσεων των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων είναι μεγάλες και η ποιοτική γεωργία θα πρέπει να υποστηρίζεται χωρίς γραφειοκρατικά κωλύματα».

Με βάση τα παραπάνω, ρωτούν τον αρμόδιο Υπουργό: «Τι προτίθεται να κάνει ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των καθυστερήσεων καταβολής των ενισχύσεων των αγροτών που είναι δικαιούχοι ενίσχυσης των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας και προστασίας των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών, προκειμένου να εξομαλυνθεί ο ρυθμός καταβολής των ενισχύσεων,  ώστε αυτές να καταβάλλονται το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους;

Παρακαλείται ο αρμόδιος Υπουργός να καταθέσει όλα τα επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την πορεία υλοποίησης των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων του μέτρου 214 (αριθμός δικαιούχων, δεσμεύσεις, πληρωμές, χρόνοι που μεσολαβούν από την ένταξη στα προγράμματα μέχρι την καταβολή των ενισχύσεων κλπ.)».