Λάρισα » Δημοπρατείται εξοπλισμός 2 εκ.€ για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Δημοπρατείται εξοπλισμός 2 εκ.€ για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Δημοπρατείται εξοπλισμός 2 εκ.€ για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Δημοπρατείται μετά την έγκριση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού το ενταγμένο έργο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ακτινοδιαγνωστικού Εξοπλισμού για το Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής – Ιατρικης Απεικόνισης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας», συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000,00 €, (με ΦΠΑ).

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Ως αιρετή Περιφέρεια στοχεύουμε στην αναβάθμιση της ποιότητας της δημόσιας υγείας καθώς ο άνθρωπος είναι η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Το έργο αυτό αφορά εξοπλισμό για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Θεσσαλίας, ένα νοσοκομείο για όλη την περιφέρειά μας, αλλά και την Κεντρική Ελλάδα. Είναι μηχανήματα νέας τεχνολογίας, τα οποία υποκαθιστούν παλαιότερα, τα οποία έχουνε ολοκληρώσει πλέον τον κύκλο της ζωής τους και χρειαζόντουσαν πολλές επισκευές με αμφίβολη την ποιότητα της λειτουργίας τους. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τις υποδομές των νοσοκομείων της Θεσσαλίας, να τα καταστήσουμε λειτουργικότερα και αποδοτικότερα ώστε να συνεχίσουν το σημαντικό έργο που επιτελούν. Εξοπλίζουμε και αναβαθμίζουμε τη δημόσια υγεία, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας προς το κοινωνικό σύνολο».

Πλέον ακολουθεί η δημοσίευση των τεσσάρων επιμέρους διαγωνισμών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, δικαιούχο, φορέα υλοποίησης και φορέα λειτουργίας του έργου, για την ανάθεση και εκτέλεσή του. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.

Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ακτινοδιαγνωστικού εξοπλισμού για το εργαστήριο ακτινοδιαγνωστικής-ιατρικής απεικόνισης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα αντικαταστήσει έναν αξονικό τομογράφο, δύο ακτινοσκοπικά μηχανήματα και έναν μαστογράφο με αντίστοιχα μηχανήματα νέας γενιάς και συγκεκριμένα έναν αξονικό τομογράφο CT 64+ τομών, ένα ψηφιακό τηλεχειριζόμενο ακτινοσκοπικό συγκρότημα, ένα ψηφιακό τηλεχειριζόμενο ακτινοσκοπικό συγκρότημα πολλαπλών χρήσεων και έναν ψηφιακό μαστογράφο στερεοτακτικής βιοψίας. Τα νέας γενιάς μηχανήματα θα εγκατασταθούν στους αντίστοιχους χώρους που καταλαμβάνουν τα υπάρχοντα μηχανήματα.

Αναλυτικά, τα παραδοτέα του έργου είναι :

1. Αξονικός τομογράφος 64+ τομών:
– Gantry
– Ακτινολογική λυχνία
– Γεννήτρια ακτίνων-Χ
– Eξεταστική τράπεζα
– Κλινικά πακέτα-Τεχνικές λήψης εικόνων-Ανασύνθεση εικόνας-Σταθμό ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και διάγνωσης
– Παρελκόμενος εξοπλισμός

2. Ακτινοσκοπικό
– Γεννήτρια πολυκορυφών σύγχρονης τεχνολογίας
– Μονάδα ακτίνων-Χ με ακτινολογική λυχνία
– Τηλεχειριζόμενη, κατακλινόμενη ακτινοδιαγνωστική τράπεζα με bucky
– Ψηφιακό σύστημα με ανιχνευτική διάταξη Flat Panel

3. Ακτινοσκοπικό πολλαπλών χρήσεων
– Ακτινολογική γεννήτρια
– Ακτινολογική λυχνία
– Αγγειογραφικό στατώ τύπου C-arm
– Σύστημα άμεσης ψηφιακής λήψης – κύκλωμα απεικόνισης
– Εξεταστική τράπεζα
– Ψηφιακό σύστημα απεικόνισης και επεξεργασίας

4. Ψηφιακός μαστογράφος
– Γεννήτρια ακτίνων-Χ
– Ακτινολογική λυχνία
– Σταθμός ελέγχου (Χειριστήριο)
– Βραχίονας με ψηφιακό ανιχνευτή
– Σταθμός Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Διάγνωσης
– Χειριστήριο
– Στερεοσκοπικό Σύστημα Ψηφιακής Βιοψίας