Θέσεις εργασίας » Θέση γραμματέα στην Αγγειοχειρουργική Κλινική

Θέση γραμματέα στην Αγγειοχειρουργική Κλινική

Θέση γραμματέα στην Αγγειοχειρουργική Κλινική

Η Αγγειοχειρουργική Κλινική του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου για την γραμματειακή υποστήριξη του ερευνητικού έργου της για 6 μήνες (01/09/2014-28/02/2015).

Τα προσόντα που απαιτούνται είναι τα εξής:

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας με πιστοποίηση
  • Καλή γνώση χειρισμού βασικών προγραμμάτων Η/Υ
  • Εμπειρία σε κλινικές μελέτες
  • Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα αξιολογηθεί θετικά

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: giannouk@med.uth.gr ή αυτοπροσώπως στη γραμματείας της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής (ΠΓΝΛ Α’ κτίριο, 3ος όροφος, γραφείο 33, Δευτέρα- Παρασκευή 08:00-15:00) μέχρι και τις 21/07/2014. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6945-985.245.

Η συνέντευξη θα λάβει χώρα την Πέμπτη 24/07/2014, ώρα 10:00-12:00 στην αίθουσα σεμιναρίων στο κτίριο Α’, 3ος όροφος το Π.Γ.Ν Λάρισας.