Λάρισα » «Οι απερχόμενες δημοτικές αρχές δεσμεύουν τις νεοεκλεγείσες»

«Οι απερχόμενες δημοτικές αρχές δεσμεύουν τις νεοεκλεγείσες»

«Οι απερχόμενες δημοτικές αρχές δεσμεύουν τις νεοεκλεγείσες»

Ο βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς, κ. Θωμάς Ψύρρας, κατέθεσε ερώτηση (αρ.πρωτ. 1068/14-07-2014) προς τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με «τους Προϋπολογισμούς των Δήμων του 2015».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Οι νέες Δημοτικές Αρχές αναλαμβάνουν την 1η Σεπτεμβρίου. Αυτό κανονικά θα έπρεπε να σημαίνει ότι η κάθε νέα Δημοτική Αρχή οφείλει να χαράξει μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου την πολιτική της για την επόμενη χρονιά.

Δυστυχώς, αυτό δεν μπορεί να γίνει, εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών με το Νόμο 4172/2013 (άρθρο 77). Ο νόμος ορίζει ότι η Οικονομική Επιτροπή κάθε Δήμου οφείλει μέχρι 5 Σεπτεμβρίου να έχει λάβει απόφαση επί του σχεδίου προϋπολογισμού του επόμενου έτους, το οποίο έχει λάβει από την Εκτελεστική Επιτροπή. Στη συνέχεια οφείλει να ενσωματώσει το σχέδιο προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 ν.4113/2013) να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού με βάση τα κριτήρια που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Μετά τις όποιες παρατηρήσεις ή τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η Οικονομική Επιτροπή με νεότερη απόφασή της διαβιβάζει τον προϋπολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.

Όμως, και πάλι η ημερομηνία της 5ης Σεπτεμβρίου εκ των πραγμάτων ακυρώνεται, αφού μέχρι τότε δεν θα έχουν συγκροτηθεί τα νέα όργανα των Δήμων. Τα νέα όργανα (Προεδρείο Δ.Σ, Οικονομική Επιτροπή κλπ) θα εκλεγούν στις 7/9 και μέχρι να δοθούν οι σχετικές εγκριτικές αποφάσεις από τις αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα περάσουν τουλάχιστον 20 ημέρες.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι σημερινές απερχόμενες Δημοτικές Αρχές θα ετοιμάσουν τον προϋπολογισμό του 2015 δεσμεύοντας τις νεοεκλεγείσες δημοτικές αρχές. Και μάλιστα ο προϋπολογισμός να ετοιμαστεί από τους απερχόμενους και να λάβει την τελική έγκριση από το νεοεκλεγέν Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου.

Βέβαια με την εγκύκλιο 24823/19-6-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών) επισημαίνεται η υποχρέωση να τηρηθούν και φέτος οι προθεσμίες δίνοντας απλώς τη δυνατότητα να αναμορφωθεί στη συνέχεια το σχέδιο προϋπολογισμού από τις νέες δημοτικές αρχές. Όμως, αυτή η οδηγία έχει μόνον λογιστική και όχι πολιτική αξία, αφού το προσχέδιο του προϋπολογισμού θα έχει ήδη υποβληθεί και εγκριθεί από το Παρατηρητήριο, και ουσιαστικά θα είναι ένας εγκεκριμένος και δεσμευτικός προϋπολογισμός, αφού θα περιλαμβάνει πλήθος στοιχείων που δεν είναι δυνατό να αναθεωρηθούν (π.χ. πιστώσεις για το ύψος των δημοτικών τελών και δικαιωμάτων, πιστώσεις για το έργα του Τεχνικού Προγράμματος, το οποίο μάλιστα πρέπει να βγει σε διαβούλευση άμεσα και να διατυπώσουν γνώμη και οι δημοτικές κοινότητες όπου υπάρχουν με τη σημερινή τους σύνθεση και η επιτροπή διαβούλευσης επίσης με τη σημερινή της σύνθεση κλπ).

Επειδή ο προϋπολογισμός κάθε Δήμου αποτελεί εργαλείο πολιτικής βούλησης της κάθε Δημοτικής Αρχής προκειμένου να εφαρμόσει το πρόγραμμά της για την επόμενη χρονιά.

Επειδή στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται οι κατευθύνσεις της Διοίκησης του Δήμου δίνοντας το στίγμα και την πορεία που θέλει να ακολουθήσει, σύμφωνα πάντα και με τις προεκλογικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι των πολιτών.

Επειδή με οδηγό τον προϋπολογισμό κινείται η Δημοτική μηχανή για μια ολόκληρη χρονιά.

Επειδή δεν είναι δυνατό μια νεοεκλεγμένη δημοτική αρχή να μην μπορεί να χαράξει από την αρχή της θητείας της τη στρατηγική της.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Σκοπεύει να προχωρήσει σε συγκεκριμένες αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο που έχει καθοριστεί με το Νόμο 4172/2013 (άρθρο 77), ώστε να μπορούν οι νέες αρχές να καθορίσουν το πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων που διοικούν τουλάχιστον ειδικά για τη χρονιά ανάληψης καθηκόντων των νέων δημοτικών αρχών;

2) Σκοπεύει το Υπουργείο να δώσει πίστωση χρόνου, ώστε η σύνταξη και ψήφιση των νέων προϋπολογισμών να γίνει εξ ολοκλήρου από τις νέες δημοτικές αρχές;».

Διαβάστε επίσης