Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » ΟΑΕΔ: Αποτελέσματα Βρεφονηπιακού Σταθμού Λάρισας
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 -2015

ΟΑΕΔ: Αποτελέσματα Βρεφονηπιακού Σταθμού Λάρισας

ΟΑΕΔ: Αποτελέσματα Βρεφονηπιακού Σταθμού Λάρισας

Τα προσωρινά αποτελέσματα για τη φιλοξενία παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2014-2015 ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα, ο οργανισμός έχει αναρτήσει στον διαδικτυακό του τόπο τους προσωρινούς πίνακες επιλογής βρεφών και νηπίων ως εξής:

1. Πίνακας βρεφών Α (βρέφη από 8 μηνών -1,5 ετών)
2. Πίνακας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 ετών -2,5 ετών)
3. Πίνακας νηπίων (νήπια από 2,5 –την προσχολική ηλικία)

Οι πίνακες διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα Πρακτικά των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Επιλογής βρεφονηπίων, οι οποίες συγκροτήθηκαν με την αρ.πρωτ. 57076/3-7-2014 και Aπόφαση Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν επίσης να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα από τους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του Ο.Α.Ε.Δ. όπου υπέβαλαν την αίτησή τους.

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 49512/12-06-2014 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, εντός πέντε ημερών υποβάλλονται ενστάσεις στους κατά τόπους Β.Ν.Σ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εξέτασης των ενστάσεων από τις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές, θα καταρτιστούν και θα αναρτηθούν μέχρι τέλους Ιουλίου οι οριστικοί Πίνακες Επιλογής, Αναπληρωματικών και Αποκλειόμενων βρεφών-νηπίων.

Σε ότι αφορά τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Λάρισας του ΟΑΕΔ που έχει την έδρα του στις Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Βρεφονηπιακός Σταθμός ΟΑΕΔ Λάρισας – ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ