Δήμοι Νομού » Δήμος Ελασσόνας » 34 θέσεις εποχικών στο Δήμο Ελασσόνας
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 8 ΜΗΝΩΝ

34 θέσεις εποχικών στο Δήμο Ελασσόνας

34 θέσεις εποχικών στο Δήμο Ελασσόνας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ελασσόνας, που εδρεύει στην Ελασσόνα, προκηρύσσει ο Δήμος Ελασσόνας.

Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν στην πρόσληψη με 8μηνη διάρκεια σύμβασης:

  • 5 ατόμων ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 5 ατόμων ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 ατόμου Δε Οδηγών πλυστικού μηχανήματος (ομάδας 1’ τάξης Γ’)
  • 19 ατόμων ΥΕ Εργατών καθαριότητας
  • 4 ατόμων ΥΕ Εργατών πλυστικού μηχανήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αιτήσεις στη διεύθυνση:

Δήμος Ελασσόνας, 6ης Οκτωβρίου 57, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, κα Νεκταρία Αναστασίου (τηλ. 24933 50219 – 50240).