Οικονομία » Τι θα γίνει με τα «κόκκινα δάνεια»
ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ "ΤΡΑΠΕΖΑ - ΑΠΟΘΗΚΗ" ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Τι θα γίνει με τα «κόκκινα δάνεια»

Τι θα γίνει με τα «κόκκινα δάνεια»

Ένα deal για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, μέσω της δημιουργίας μίας Bad Bank, κατά το ιρλανδικό πρότυπο, επιχειρείται από την κυβέρνηση, τους τραπεζίτες και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Μοναδικός στόχος, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Εθνος της Κυριακής», είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας, που θα έχει πολλαπλά και σημαντικά οφέλη όχι μόνο για τους ιδιώτες δανειολήπτες και τις επιχειρήσεις, αλλά, γενικότερα, για το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας.

Ο τρόπος λειτουργίας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, σκοπός της Bad Bank είναι η εξαγορά «κόκκινων» δανείων από τις 4 συστημικές τράπεζες.

Η εξαγορά γίνεται κάτω από την αξία του δανείου και, συγκεκριμένα, σε τιμές μειωμένες κατά τον κίνδυνο επισφάλειας.

Στη συνέχεια, προχωρά σε αναδιάρθρωση, ενώ ενδέχεται και να τα διαγράψει.

Για να λειτουργήσει μία Bad Bank, θα πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση που θα καλύπτει το ενεργητικό της.

Το μοντέλο αυτό εφαρμόστηκε για τους σκοπούς της τρέχουσας κρίσης στην Ιρλανδία, μετά από συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ωστόσο, η Ιρλανδία, επειδή δεν είχε δημοσιονομικό πρόβλημα σαν την Ελλάδα, μπόρεσε να το χρηματοδοτήσει.

Στην Ελλάδα, εφόσον λυθεί το θέμα της χρηματοδότησης, τότε η διαδικασία έχει ως εξής:

H Bad Bank θα αγοράσει «μη εξυπηρετούμενα δάνεια» από τις τράπεζες σε χαμηλότερη τιμή από την αξία του δανείου, η οποία θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ της Bad Bank και της τράπεζας που πουλάει.

Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης, οι τράπεζες εγγράφουν στον ισολογισμό τους την εν λόγω ζημία που προκύπτει.

Το ύψος της ζημίας είναι η διαφορά της αξίας του δανείου και της πρόβλεψης που έχουν πάρει για το δάνειο αυτό, αφού συνεκτιμηθεί και η αξία της εγγύησης (ή των εγγυήσεων) που έχει το δάνειο (ακίνητο/α).

Για παράδειγμα, αν για ένα επιχειρηματικό δάνειο, ύψους 10 εκατ. ευρώ, η τράπεζα έχει εγγράψει ζημιές (πρόβλεψη) 5 εκατ. ευρώ και υπάρχει εγγύηση ακινήτου αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ, θα πουληθεί π.χ. στην Bad Bank 4,5 εκατ. ευρώ.

Η νέα ζημία που θα κληθεί να εγγράψει η τράπεζα, θα αντιστοιχεί σε 500.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, η Bad Bank μπορεί να προχωρήσει σε οποιουδήποτε τύπου αναδιάρθρωση επιθυμεί και να κρίνει εκείνη το βάθος χρόνου που θα περιμένει, μέχρι τη ρευστοποίηση των ακινήτων που έχουν δοθεί ως εγγύηση.

Τα κριτήρια θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους ιδιώτες και θα σχετίζονται με την πραγματική οικονομική τους κατάσταση και τις δυνατότητες βελτίωσης της κατάστασης αυτής.

ΠHΓΗ: ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε επίσης