Λάρισα » 9,9 εκατ. € για κτίριο Βιοχημείας
ΣΕ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ

9,9 εκατ. € για κτίριο Βιοχημείας

9,9 εκατ. € για κτίριο Βιοχημείας

Την έγκριση υπογραφής σύμβασης κατασκευής για το νέο κτίριο το τμήματος Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας έδωσε με σημερινή του απόφαση ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Συγκεκριμένα πρόκειται για το ενταγμένο έργο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας «Ανέγερση πτέρυγας ΙΙΙ εργαστηριών Σχολής Επιστήμων Υγείας, Τμήμα Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας στη θέση Μεζούρλο Λάρισας», προϋπολογισμού 9.900.000 € (με ΦΠΑ).

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Πρόκειται ένα έργο μεγάλης σπουδαιότητας για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προϋπολογισμού 9,9 εκατομμυρίων ευρώ. Το νέο κτίριο, που πρόκειται να κτιστεί στο χώρο της Ιατρικής, δίπλα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας, αλλά και εργαστήρια για το τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε και διασφαλίζουμε την λειτουργικότητα του τμήματος, αλλά και όλων των σχολών επιστημών υγείας. Έτσι το Πανεπιστήμιο θα βρίσκεται σε έναν ενιαίο χώρο, όπου λειτουργεί ήδη μια σύγχρονη βιβλιοθήκη αλλά και το νοσοκομείο. Η κατασκευή του έργου δίνει λύση στο κτιριακό πρόβλημα, που αντιμετωπίζει η σχολή σήμερα, ενώ πλέον οι φοιτητές και οι καθηγητές θα μπορούν σε κατάλληλες υποδομές και με κατάλληλο εξοπλισμό να εκπληρώσουν καλύτερα την αποστολή τους».

Το έργο αφορά στην ανέγερση κτιρίου σε χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που βρίσκεται σε επαφή με το χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, στη θέση Μεζούρλο. Το κτίριο θα είναι ανεξάρτητο, αποτελούμενο από τέσσερα επιμέρους συνεχόμενα τμήματα, χωρισμένα με αρμούς διαστολής, ανάλογο με τα ήδη ανεγερθέντα κτήρια Εργαστηρίων Ι & ΙΙ του Ιατρικού Τμήματος. Θα είναι τριώροφο με υπόγειο και θα έχει σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος. Η συνολική επιφάνεια δόμησης είναι 5.209 τ.μ., σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα.

Στην Πτέρυγα Εργαστηρίων ΙΙΙ των εγκαταστάσεων της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα στεγαστεί το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας και συγκεκριμένα: οι Τομείς Βιολογίας στην Β΄ στάθμη (ισόγειο), Βιοτεχνολογίας στη Γ΄ στάθμη (Α΄ όροφος), Βιοχημείας στη Δ΄ στάθμη (Β΄ όροφος) και βοηθητικοί χώροι στην Α΄ στάθμη (υπόγειο).

Με την κατασκευή του νέου κτιρίου καλύπτονται οι ανάγκες του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο σήμερα αριθμεί συνολικά περίπου 550 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και στεγάζεται αποκλειστικά σε μισθωμένα κτίρια στην πόλη της Λάρισας. Το τμήμα Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας θα αποκτήσει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις εκπαιδευτικών κτιρίων σε χώρο που βρίσκεται και η Κεντρική Βιβλιοθήκη του τμήματος Ιατρικής με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση πρόσβασης των φοιτητών σε αυτή. Η γειτνίαση των δύο τμημάτων (Ιατρικής και Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας) καθώς και η θέση του γειτονικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου θα επιτρέψει γενικότερα τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών διαδικασιών. Οι νέες εγκαταστάσεις θα καλύψουν τις ανάγκες του τμήματος σε αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα, καθώς και σε χώρους γραφείων για την εξυπηρέτηση του διδακτικού προσωπικού.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η δ/νση τεχνικών υπηρεσιών Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, με κύριο του έργου το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. τον Ιανουάριο 2014 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μετά την έγκριση αυτή, προχωρά η συμβασιοποίηση του έργου από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την υλοποίησή του.