Λάρισα » Ναυάγιο στις συζητήσεις της «Μαρινόπουλος» με τα Σ/Μ Λάρισα
ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΌΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Ναυάγιο στις συζητήσεις της «Μαρινόπουλος» με τα Σ/Μ Λάρισα

Ναυάγιο στις συζητήσεις της «Μαρινόπουλος» με τα Σ/Μ Λάρισα

Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η μεταβίβαση των μετοχών της «Σούπερ Μάρκετ Λάρισα ΑΕ» προς τη Μαρινόπουλος ΑΕ, λόγω υπαναχώρησης των μετόχων της πρώτης εκ των συμφωνηθέντων όρων του υπογεγραμμένου προσυμφώνου μεταξύ των μετόχων των δύο εταιρειών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Μαρινόπουλος ΑΕ, η υπαναχώρηση των μετόχων της «Σούπερ Μάρκετ Λάρισα ΑΕ» αφορά ουσιωδέστατους και θεμελιώδεις όρους του προσυμφώνου.

«Άνευ αυτών, η Μαρινόπουλος ΑΕ ουδέποτε θα προχωρούσε στη σύναψή του», καταλήγει η ανακοίνωση.