Θέσεις εργασίας » 3 θέσεις για καλοκαιρινή εργασία

3 θέσεις για καλοκαιρινή εργασία

3 θέσεις για καλοκαιρινή εργασία

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ , ΚΑΛΥΨΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΛΟΓΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΗΛΙΚΙΑ 19-31. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 2410538167, 6981257900